images21

Peter Fjellstedt

 

År1802 fick det fattiga paret Catharina och Lars Larsson
i Fjällane sitt första barn. Det blev en son,som fick namnet Peter.Han föddes till en mycket hårdtillvaro. Detta öde delade han medmånga andra, för Sillerud var ingen lätt plats att leva i på den tiden.Fattigdomen var stor och många svalt. Men om Peters familj hade
det fattigt materiellt, så var de desto rikare på kärlek och andlighet.År 1812 rådde stor hungersnöd i socknen. Peter Fjellstedt skriver i sin självbiografi: "När jag var tio år gammal, hemsöktesorten av en svår hungersnöd. Man åt bröd av bark och benmjöloch andra föga välsmakande ämnen."Den lille pojken fick fördriva tiden i ensamheten med egna fantasier och drömmar:
"Ofta gick jag upp på någon stor sten och
predikade, så gott jag kunde, för mina kor, får och lamm, mendessa skingrades snart åt olika håll, och då måste jag genast tillmin ledsnad säga amen och åter söka samla min förskingradehjord."Vid femton års ålder konfirmerades Peter. I samband med det
blev drömmen att få studera så stark, att han förstod, att han inteskulle kunna bli lycklig, om det inte blev verklighet. Trots dåligaekonomiska förutsättningar bestämde han sig för att göra ett försök.Han hade inga egnabesparingar, trots att han kunde arbetasom både snickare och skräddare. Därför gick han till traktens
förmögna och lyckades skramla ihop ett litet belopp. Med dettaoch ett rekommendationsbrev från sin präst, Nils Sillén, ämnade han sig till Karlstad för att försöka bli antagen som elev.Peters mor dog strax innan han kunde berätta för henne omsina planer, men han fick sin fars fulla stöd. Fadern följde honom också de två första milen. De gick till fots. Sedan fick Peter gå ensam på sin väg ut i världen och det berättas han tyckte det kändes mycket svårt. Han hade nästan ingen packning att bära.
Men han hade något som var mera värt är tillhörigheter, och detvar sin höga ambition och sin starka tro på Gud.
Peter blev antagen som elev i Karlstad, trots att han i flera
ämnen helt saknade kunskaper. Peter, som fram till dess hetat Larsson i efternamn, står i skolans namnregister för första gångenmed namnet Fjellstedt. Även om drömmen att studera gick i uppfyllelse så var livet i Karlstad inte enbart behagligt.